Revalidatie

Revalidatie na een ongeval of operatie heeft als doel het herstelproces zo spoedig mogelijk te laten verlopen.

Pre- en postoperatieve revalidatie heeft als doel om het herstelproces bij een operatie zo goed mogelijk te begeleiden en te stimuleren.

Post operatieve revalidatie
Na de operatie ligt de nadruk enerzijds op het wegwerken van de klachten (pijn, zwelling,…) en anderzijds op het herwinnen van de mobiliteit, kracht en functionaliteit. Dit gebeurt initieel door passieve mobilisatietechnieken. Daarnaast zetten we in de praktijk heel erg in op oefentherapie, hiervoor hebben we dan ook 2 grote oefenruimten met alle moderne toestellen.

Voorbeelden:

  • Kruisbandreconstructie
  • Meniscusoperatie
  • Knieprothese
  • Heupprothese
  • Kijkoperatie (vb knie)
  • Schouder
  • …..

Pre-operatieve revalidatie
In ideale omstandigheden start de revalidatie reeds voor de effectieve operatie. De behandeling bestaat uit educatie van de patiënt en het voorbereiden van de letselzone (bewegelijkheid en kracht). Onderzoek toont immers aan dat dit de postoperatieve revalidatie erg gunstig beïnvloedt.